Om HelseFjørfe for veterinær

HelseFjørfe er primært et fagsystem for deg som veterinærer, hvor du kan tegne helseovervåkingsavtaler og journalføre besøk journalføres. I tillegg til dine egne nedtegnelser har du løpende oversikt over alle diagnoser og legemiddelbehandlinger – noe som vil være nyttig i din fjørfepraksis

Brukernavn og passord

Hvis du allerede er bruker av Dyrehelseportalen, bruk det samme brukernavnet og passordet du her har fått tildelt til å logge deg på i HelseFjørfe.

HO-avtalene

I henhold til KSL og dyrevelferdsprogrammene så skal alle fjørfeprodusenter ha helseovervåkingsavtale (HO- avtale) med veterinær. Avtalene skal registreres i HelseFjørfe. Eggpakkerier, slakterier og KSL-revisorer forholder seg til HO-avtalene i HelseFjørfe. En produsent kan ha HO-avtaler med flere veterinærer, men kun for ulike produksjonstyper (for eksempel slaktekylling og kalkun). Flere veterinærer kan altså ikke ha HO-avtaler som dekker samme produksjonstype hos én og samme produsent.

Journalføring av besøk

I henhold til journalforskriften skal alle besøk journalføres uten ugrunnede opphold. Innen fjørfeproduksjonen skal dette gjøres i HelseFjørfe. Alle slaktekylling- og kalkunprodusenter plikter å ha to HO-besøk i året , mens konsumeggprodusenter skal ha ett per innsett. Det er spesielt viktig at disse besøkene journalføres fortløpende, (med «Helseovervåking» som anført besøksgrunn), så oversiktene for slakteriene, KSL Matmerk og Mattilsynet er så oppdaterte som mulig.

Webservice mot Landbrukets dataflyt

Via webservice er HelseFjørfe knyttet direkte til Landbrukets dataflyt (tidligere Produsentregisteret). Det innebærer fortløpende oppdateringer med hensyn nye produsentnumre og opplysninger knyttet til disse. Nortura, Tine, Dyrehelseportalen, helsetjenestene, m.fl. forholder seg til Landbrukets dataflyt som master. Det innebærer at alle oppdateringer, blant annet med hensyn til adresser, e-post og telefonnumre, må skje her. Også veterinærer, med sine 900-prefiksnumre må oppdatere sine personalia via Produsentregisteret. Bruk samme brukernavn og passord som i Dyrehelseportalen og HelseFjørfe.

Gå inn her for å redigere din profil

Veiviser, Brukerveiledning og Brukerstøtte

Er du pålogget i HelseFjørfe, så kan du via hovedsiden (eventuelt klikk på Animalialogoen for å komme dit), gå inn på Veiviser for å se hvordan HelseFjørfe er bygget opp, for så å gå direkte dit du ønsker.

Veiledning for pålogging i HelseFjørfe

Se brukerveiledning for HelseFjørfe (sist oppdatert 2018)

HelseFjørfe- Skjermbildene for produsent

 

Skulle du oppleve feil eller mangler kan du kontakte Helsetjenesten for fjørfe på ht.fjorfe@animalia.no eller tlf 23 05 98 00