Rengjøring og desinfeksjon av fjørfehus

Helsetilstanden til fjørfe avhenger av mange faktorer. Kvaliteten på fôr, drikkevann, stell og miljø er viktig. I tillegg utsettes dyrene for smittepress gjennom ulike typer mikroorganismer som bakterier, virus, sopp og parasitter.

Rengjøring i fjørfehus Rengjøring i fjørfehus Animalia ved Helsetjenesten for fjørfe har laget en film om hvordan du rengjør fjørfehus. Nederst på denne siden finner du den samme videoen tekstet på engelsk

Fotograf Animalia

Formålet med regelmessig renhold er å senke smittepresset til et nivå som verken setter dyrenes helse i fare eller reduserer potensialet i forhold til tilvekst eller eggproduksjon. Dyrene skal bruke minst mulig energi til å takle negative miljøfaktorer og utvikle motstandskraft mot mikroorganismer som fører til sjukdom eller produksjonstap. 

Ved rengjøring, desinfeksjon og opptørking reduseres både mengden mikroorganismer og næringsgrunnlaget deres. I fjørfeproduksjonen, som følger «alt inn-alt ut»-prinsippet, så er målet med rengjøring og desinfeksjon etter endt produksjonsperiode å senke smittepresset til samme nivå som før innsett av dyr i huset. Ved mangelfull rengjøring vil smittepresset øke. Det er viktig å huske at mikroorganismer som dyrene i det forrige innsettet taklet, kan gi produksjonstap eller sjukdom hos nye og mottakelige ungdyr med umodent immunforsvar i neste innsett.

Nødvendig arbeidsinnsats avhenger av mengde og type smuss og mikroorganismer:

  • Når du har dyr i huset, bør du ha et fortløpende renhold, samt vedlikehold av strø som gir et så godt miljø for dyr og røkter som mulig. Dermed holdes smittepresset lavt.
  • Etter innsett med normal og god produksjon skal vanlige rengjørings- og desinfeksjonsprinsipper være tilstrekkelige. Hvis helsa eller produksjonen har vært dårligere enn forventet, f.eks. dårligere fôrutnyttelse og tilvekst eller sjukdom forårsaket av kjent smittestoff, kan det være nødvendig med enda grundigere rengjøring og bruk av spesifikke desinfeksjonsmidler. Søk råd!

En effektiv rengjøring består av fem trinn; 1) grov tørrengjøring, 2) våtrengjøring med såpe, 3) reparasjon og vedlikeholdsarbeid, 4) desinfeksjon og 5) Opptørkende tomperiode.

Les mer om det i rengjøringsbrosjyren (pdf)

Cleaning and disinfection in poultry houses (English subtitles)

Fotograf