Kontaktpersoner

Slakteriene har det lokale ansvaret for drift av Ammegeitkontrollen. Deres rådgivere/kontaktpersoner finner du i listen nedenfor. Animalia har den sentrale administrasjonen.

Nortura:

Toril Hårdnes, hjemmekontor Alvdal, mob 41 63 12 05
E-postadresse: toril.hardnes@nortura.no

Fatland og Horns slakteri

Gerd Skjoldal, mob 95 89 63 34. 
E-postadresse: gerd.skjoldal@fatland.no

Midt-Norge Slakteri

Øyvind Skjemstad, tlf  74 08 37 00 mob 95 22 95 15
E-postadresse: oyvind.skjemstad@norsk-slakt.no  

Nordfjord kjøtt

Jarle Sæten
E-postadresse: slakt@nordfjord-as.no 

Furuseth slakteri

Pål Kjorstad, mob 99 03 44 06
E-postadresse: pkjorstad@outlook.com 

Jens Eide

Odd Rune Nordby, mob 95 05 67 00
E-postadresse: odd.rune@slaktereide.no