Kontaktpersoner

Slakteriene har det lokale ansvaret for drift av Ammegeitkontrollen. Deres rådgivere/kontaktpersoner finner du i listen nedenfor. Animalia har den sentrale administrasjonen.

Nortura:

Toril Hårdnes, hjemmekontor Alvdal, mob 41 63 12 05
E-postadresse: toril.hardnes@nortura.no

Fatland

Hilde Kaleklev Håland, mob 98 24 22 14
E-postadresse: hilk@fatland.no 

Horns slakteri

Kjell Åge Vannes, mob 48 11 46 20
E-postadresse: kaag-van@online.no 

Midt-Norge Slakteri

Kenneth Marius Bruheim, mob 95 22 95 15
E-postadresse: kenneth.bruheim@norsk-slakt.no 

Nordfjord kjøtt

Martine Søvig, mob 91 17 06 24
E-postadresse: martine@nordfjors-as.no / slakt@nordfjord-as.no 

Furuseth slakteri

Pål Kjorstad, mob 99 03 44 06
E-postadresse: pkjorstad@outlook.com 

Jens Eide

Odd Rune Nordby, mob 95 05 67 00
E-postadresse: odd.rune@slaktereide.no