Informasjon om innrapportering av klauvhelse

Hvorfor?

Registrering ved klauvskjæring er nyttig for å kunne følge klauvhelsa i besetningen over tid, ved utredninger i besetninger med klauvhelseproblemer og for dokumentasjon av besetning og individ ved kjøp og salg. Sistnevnte er spesielt viktig for å redusere risikoen for digital dermatitt ved innkjøp av dyr. Dessuten vil informasjon fra registreringene også kunne brukes til å utvikle tiltak som kan forbedre klauvhelsa hos norske storfe. Informasjonen benyttes blant annet i avlsarbeidet og inngår i dag i Genos klauvindeks.

Hvordan?

Det er tre måter å rapportere klauvhelse på:

  1. Klauvskjærer registrerer elektronisk i KlauvApp (foreløpig bare profesjonelle klauvskjærere) til Kukontrollen/Storfekjøttkontrollen. Send gjerne rapporten på e-post til bonden FØR dataene sendes.
  2. Klauvskjærer/andre registrerer i Helsekort klauv og produsent eller rådgiver rapporterer til Kukontrollen/Storfekjøttkontrollen. Husk å rapportere med klauvskjærers eget ID-nummer.
  3. Veterinær registrerer enkelttilfeller av sjukdom i gult eller grønt helsekort eller via Vetin/Dyrehelseportalen. Se klauvkoder i referansekodelsista her eller bak på relativt nye gule og grønne helsekort.

Definisjoner på klauvlidelsene er i Nordisk klauvatlas

Medlemmer i Norsk klauvskjærerlag som har gått kurs, kan få tilgang på Klauvappen ved å henvende seg til ase.sogstad@animalia.no

Helsekort klauv bestilles på animalia@animalia.no eller lastes ned her