Norsk ullstandard/ Norwegian Wool Standard

Norsk ullstandard bygger på 16 kvalitetsklasser som den norske ulla klassifiseres etter. Klassifiseringen er viktig både for å sikre riktig oppgjør til bonden, og ved videre salg av ulla.

Norsk ullstandard består av en tabell som viser kravene til de 16 kvalitetsklassene ulla deles inn i, samt en del med ord forklarer hva slags ull som inngår i de ulike klassene.

Norsk ullstandard tar utgangspunkt i at man har to ulltyper i Norge; crossbredull fra langhala saueraser og spælull fra korthala raser. Videre tar den hensyn til at noe ull er hvit, mens annen ull er farget. Fellull klassifiseres inn i andre klasser enn frasorter ull (ull fra lår, buk og hale).

Standarden tar også hensyn til at det finnes ull fra rasekrysninger og at kvaliteten på selve ullhårene kan variere (fiberdameter, marg, lengde osv). Til slutt finnes det egne klasser for ull som inneholder mye vegetabiler (eksempelvis förrester eller sagflis) eller ull som er filtet.