Ullstasjoner i Norge

Vi har elleve ullstasjoner i Norge. Tre av dem er eid av Fatland, syv av Nortura og en av Norilia (datterselskap av Nortura). 

Under følger en oversikt over hvilke ullstasjoner som befinner seg hvor. I tillegg har enkelte andre slakterier ansatt godkjente ullklassifisører, slik at produsentene som leverer til dem, kan få sine ulldata med i avlsverdiberegningene Norsk Sau og Geit gjør. Dersom du ønsker å levere eller kjøpe ull kan du kontakte følgende personer:

Sted Eier
Rudshøgda (Innlandet) Nortura
Gol (Viken) Norilia
Forus (Rogaland) Nortura
Hommersåk (Rogaland) Fatland
Sandeid (Rogaland) Nortura
Ølen (Rogaland) Fatland
Førde (Vestland) Nortura
Malvik (Trøndelag) Nortura
Bjerka (Nordland) Nortura
Målselv (Troms og Finnmark) Nortura