Pussing av griseslakt

Her er en fullstendig gjennomgang av regelverket for pussing av svineslakt. Hvert enkelt kontrollpunkt er dokumentert med 3 kvalitetsgrader, fra perfekt til kritisk avvikende fra gjeldende norm.