Listeria monocytogenes i spiseklare produkter

Formålet med bransjeretningslinjen er å forebygge at mattrygghetsproblemer oppstår, oppdage og lokalisere avvik tidlig, og gi føringer for tiltak ved påvist listeriarisiko.

For å redusere risikoen for utbrudd av sjukdom forårsaket av L. monocytogenes, overført med spiseklare produkter, har den norske kjøttbransjen utarbeidet en felles retningslinje for overvåking og kontroll av L. monocytogenes ved produksjon av slike produkter.

Programmet er risikobasert og skal bygge kunnskap om eventuelle hygieniske svakheter og bidra til kontinuerlig forbedring.

Retningslinjen gir en praktisk veiledning i oppbygging, etablering og drifting av overvåkings- og kontrollprogrammet, og representerer en minste felles standard. Retningslinjen er ikke begrensende for virksomheter som ønsker å gjennomføre enstrengere praksis.

Dagligvarehandelen kan slutte seg til retningslinjen. Det samme gjelder matprodusenter som ikke er medlem av KLF eller tilsluttet Nortura.

Avtaler- bransjeretningslinjer

Den norske kjøttbransjes retningslinje for Listeria monocytogenes i spiseklare produkter(pdf)

Avtalen mellom KLF og Nortura (pdf)