Spiselige kjøttbiprodukter

Å bruke hele dyret er en viktig del av bærekraftig kjøttproduksjon. Bransjen har alltid vært opptatt av dette, noe som blant annet har ført til at det i dag utvinnes mer av dyret enn før. Fokuset på matsvinn og optimal bruk av ressurser er viktige motivasjonsfaktorer. Til tross for dette spiser vi mindre biprodukter enn noen gang.

Kjøttbiprodukter blir som regel bearbeidet, eller brukt inn i bearbeidede produkter. Disse produktene har ofte en høyere andel fett, mettet fett og/eller salt sammenliknet med rent kjøtt. Helsemyndighetene anbefaler oss derfor å begrense inntak at bearbeidet kjøtt, noe bransjen har hatt fokus på. I dag er mange av disse produktene merket med Nøkkelhullet, som setter krav til andel kjøtt, mengde salt og fett i produktet.

Utviklingen i inntak av kjøttbiprodukter 

Ettersom det er brukt ulike metoder for å beregne forbruk av biprodukter de siste 30 årene, kan man ikke sammenlikne forbrukstallene fra 1990 med dagens tall direkte. I 2020 innhentet Animalia nye tall på bruk av spiselige kjøttbiprodukter i Norge. Denne metoden ligger nå til grunn for beregningene. 

Figur 1:  Endring i inntak av kjøttbiprodukter siden 2010.  
*inkluderer vilt, hest og uspesifisert

Som figuren viser, har inntaket av spiselige biprodukter i Norge gått ned med omtrent 23% siden 2010. Mens inntaket av kjøttbiprodukter var omtrent 1,7 kg per person i 2022, var det 2,5 kg i 1990. Dette er en reduksjon på 33%.

Svin utgjør den største andelen av biprodukter. Biprodukter fra fjørfe utgjør omtrent 6% av forbruket av biprodukter, mens det var under 0,1% i 1990. Dette henger tett sammen med det økningen i forbruk av fjørfe siden 1990-årene.

Det meste av norske biprodukter blir brukt, og kun en liten andel blir destruert. En stor del av de norske spiselige biproduktene eksporteres, særlig til det afrikanske kontinentet og Øst-Europa, mens en betydelig andel brukes som dyrefôr, går til Biosirk Norge AS eller utnyttes på annen måte.