Innlesing av slaktedata

Slaktedata leses automatisk inn i Ammegeitkontrollen.

Slaktedata leses inn hver natt eller så ofte vi får det fra slakteriet. Det er kun avregna data som sendes til oss og de vil da leses inn neste natt. Det betyr at dersom det er korrigeringer e.l. som gjør at avregningen holdes igjen så vil dette også forskyve innlesingingen i Ammegeitkontrollen noe. Normalt bør dataene være på plass i løpet av 7-10 dager etter at dyra er slaktet, ofte raskere. 

Når nye slaktedata er innlest vil du finne informasjon om dette på oppslagstavla når du har logget inn. Der ligger det link som fører deg direkte inn til de siste innleste dataene. Dersom noe går galt slik at vi ikke gjenkjenner opplysningene (f.eks. at nummeret ikke finnes i Ammegeitkontrollen), vil det havne på Avviste slakteopplysninger til høyre på oppslagstavla. For hjelp til å finne ut av hva som er galt samt oppretting se Hjelp-knappen oppe til høyre når du er i programmet.