Helse og velferd i svinebesetninger

Dyras velferd er viktig for norsk husdyrnæring. Både næringa selv og andre samfunnsaktører har krav og forventninger til hvordan velferdsnivået i norsk svinehold skal være. God helse er viktig. En frisk gris i riktig miljø gir god velferd for grisen, god økonomi for svineprodusenten og trygg mat for forbrukeren.