Hva leter du etter?

Helse og velferd i svinebesetninger


Publisert: 24 aug, 2016 Oppdatert: 24 aug, 2016

Dyras velferd er viktig for norsk husdyrnæring. Både næringa selv og andre samfunnsaktører har krav og forventninger til hvordan velferdsnivået i norsk svinehold skal være. God helse er viktig. En frisk gris i riktig miljø gir god velferd for grisen, god økonomi for svineprodusenten og trygg mat for forbrukeren.