Kastrasjon

Det er vanlig å kastrere all hanngris som vokser opp til slakt i Norge. Grisene kastreres enten kirurgisk eller ved hjelp av vaksinering. Grunnen til at hanngrisene kastreres er at hormonene til hanngrisen påfører kjøttet det vi kaller rånelukt. Mange mennesker reagerer kraftig på denne lukten.

All kirurgisk kastrering av hanngris i Norge utføres av veterinær. Grisen får både bedøvelse og smertestillende medisin før inngrepet utføres. Norge er det eneste landet i verden hvor disse kriteriene må følges. Ulempen med kirurgisk kastrering er at man må skjære opp pungen og av testiklene og etterlate to sår som av og til kan bli betente og gi grisene plager.

Alternativet til kirurgisk kastrering er å vaksinere hanngrisene to ganger. Denne vaksinen gjør at testiklene skrumper inn, og vi unngår rånelukt. Vaksinen virker dessverre ikke alltid og det fører til at grisene blir slaktet som råner. Dette gir mindre betalt til bonden. Siden grisene må vaksineres to ganger og den siste gangen er senest en måned før slakting, vokser de opp som råner. Det fører til at de gjerne får en større tilvekst enn andre hanngriser som blir kastrert som spedgris. En ulempe ved at grisene beholder kjønnsdriftene lenger er at de må skilles fra alle hunngriser og at de blir mer urolige. Det kan føre til mer slåssing og skader på grisene.