Informasjon for deg som skal slakte VAK-gris

Skal du slakte VAK-gris er det viktig at de kan deklareres for ikke å bli klassifisert som råne og gi et betydelig dårligere slakteoppgjør. Derfor skal man alltid sende med tre skjemaer med leveransene av VAK-gris. 

  • Vedlegg 1 er en avtale om VAK-leveranser mellom produsenten og slakteriet.
  • Vedlegg 2 dokumenteter den aktuelle leveransens vaksinasjoner og kontroll av effekten.
  • Vedlegg 3 gjelder for enkeltgriser med brokk eller om de har en testikkel i buken.Vedlegget dokumenterer årsak til immunkastrering, vaksinasjonsdatoer og kontroll av effekten.
  • Vedlegg 4. Rekvisisjonsskjema Andronstenon
  • Vedlegg 5. Interkontrollskjema ved kastrering. 

Det er viktig å alltid følge regelverket for immunkastrering for å slippe å måtte betale for slakt som må klassifiseres som råne og at vaksinedatoene er passer.

Det betyr at det skal vaksineres to ganger med minst 28 dagers mellomrom og at det skal være 28-70 dager fra siste vaksinasjon og frem til slakting. Erfaringsmessig er det best å slaktegrisene så nært 28 dager etter siste vaksine som mulig.