Strø, rote- og aktivitetsmateriale

Det er krav om at svin til enhver tid skal ha tilgang på tilstrekkelig mengde materiale som de kan undersøke, rote i og sysselsette seg med, f.eks. halm, høy, sagspon, torv, tre(spon), jord eller en blanding av disse kan benyttes.

Stadig flere besetninger bruker også andre ting for å sysselsette grisen, som f.eks. opphengte tau eller kjetting, avispapir, trekubber etc. Alt materiale som kan manipuleres og ødelegges er veldig populært.

Bestemmelsen er laget for å imøtekomme grisens sterke naturlige behov for å rote i og undersøke omgivelsene og gjelder for alle grupper av griser, både smågris, slaktegris, purker og råner.

Ved mangel på rotemateriale kan grisen i stedet rette sin naturlige atferd mot inventar og andre griser i bingen. Begrenset tilgang til rotemateriale kan føre til økt konkurranse og aggresjon og utvikling av såkalte stereotypier, det vil si repeterte atferder uten tilsynelatende funksjon som for eksempel tygging på innredning, veiving med hodet fra side til side, overdreven bruk av drikkenippel, tungesuging og svelging av luft. Mangel på rotemateriale vil også øke risikoen for halebiting.

Se også