Vaksinering mot E. coli

E. coli (Esherichia coli) er årsak til flere former for sykdom hos gris. Ved å vaksinere purkene kan en beskytte spedgrisene mot spedgrisdiaré. Vaksineringen har ingen effekt mot andre sykdommer forårsaket av E. coli, som avvenningsdiaré og ødemsjuke.

Det finnes mange serotyper av E. coli. De som gir spedgrisdiaré kjennetegnes ved produksjon av virulensfaktorer. De viktigste er fimbrier, som gjør det mulig for bakteriene å feste seg til tarmslimhinna og toksiner som medfører forstyrrelser i væsketransporten over tarmslimhinna, med diaré som resultat. Mange coli-typer som rammer spedgris, virker imidlertid så raskt i grisen at en ofte ikke rekker å se sykdom eller diaré før grisungen blir apatisk og dør.

Vaksinene som benyttes i Norge inneholder inaktiverte stammer av E. coli som forårsaker enterotoksemi hos spedgris. Alle vaksinene inneholder flere fimbrieantigener. Det er nødvendig da det ikke er vanlig med kryssresistens. Hvilke stammer som inngår varierer noe mellom de ulike vaksinene.

Immunisering av spedgrisene oppnås ved at purkene vaksineres og at spedgrisene sikres nok råmelk kort tid etter fødsel. Grunnimmunisering består av to doser, gitt med 3-4 ukers intervall. Siste dose bør gis ca. 3 uker før forventet grising. Det anbefales å revaksinere før hver grising.