Vaksinering mot rødsjuke

Rødsjuke forårsakes av bakterien Erysipelothrix rhusiopathiae. Det anbefales å vaksinere purkene for å beskytte drektigheten. Men også slaktegriser kan rammes av rødsjuke.

Rødsjuke forårsakes av bakterien Erysipelothrix rhusiopathiae, som blant annet er vanlig forekommende i jord. Bakterien kan finnes i tonsiller og lymfoid vev, også hos friske griser. Oral smitte er vanligst, men smitte kan også skje via hudlesjoner.Rødsjuke kan ramme både purker og slaktegriser.

Hudlesjoner og feber er den vanligste formen, men også kroniske leddbetennelser og endokarditter kan forekomme. Purker som får rødsjuke i drektighetstiden kan kaste, primært pga høy feber. Det er derfor vanlig å vaksinere purkene. Grunnimmunisering består av to vaksinasjoner med ca. 4 ukers mellomrom.

På grunn av maternale antistoffer bør grisene være minst 3-4 mnd. gamle ved første vaksinering. Revaksinering anbefales hver 6. mnd. Kombinasjonsvaksiner mot rødsjuke og parvovirus er vanlige. Også vaksinering av slaktegris kan være aktuelt ved spesielle driftsformer (talle og utedrift), eller når man erfaringsmessig har problemer med sykdommen.