Nyheter og tips

29.09.2022

Avlsplan og innavl

De fleste er i gang med eller er ferdig med høstens sanking. Nå er det tid for å sjekke slektskap og planlegge årets paringer.

27.08.2021

Høsttips i Sauekontrollen

Høsten er en travel tid for sauebonden. Det skal sankes og veies før lammene sendes til slakt. For å dokumentere og forenkle arbeidet har Sauekontrollen flere funksjoner som kan være nyttige å bruke. 

22.03.2021

Ny registrering på dødfødte lam

Fra og med lamminga i 2021 er det innført en ny obligatorisk registrering i Sauekontrollen. Dødfødte lam skal registreres som fullbårne med ja, nei eller ukjent. 

18.02.2021

Fôrplan høydrektig søye

Lurer du på hva søyene dine trenger av fôr i slutten av drektigheten? Fôrplanen i Sauekontrollen hjelper deg med å finne ut av det. 

29.01.2021

Nytt år - sett deg nye mål

Nytt år er for lengst i gang og i anledning en rolig periode i fjøset er det gode muligheter for å oppsummere fjoråret og sette seg nye mål for det nye året. Her gir vi deg noen tips. 

30.11.2020

Fôrplan lavdrektig søye

Fôrplanen for lavdrektig søye har vært tilgjengelig i Sauekontrollen i ett år. Har du prøvd den? Du trenger ikke å bruke hele, men kan benytte deg av de enkelte delene som du syns måtte passe. 

09.11.2020

Ny paringskode

Det kommer nå på plass en ny paringskode i Sauekontrollen som er klar til paringsregistrering 2020.

18.05.2020

Enklere helseregistrering

Det er nå lansert maler for helseregistrering i Sauekontrollen. Dette vil forenkle registrering av behandlinger.

05.05.2020

Nyhet - Fôrplan etter lamming

 Lurer du på hva søyene trenger av kraftfôr og grovfôr etter lamming? Prøv den siste modulen i fôrplanen i Sauekontrollen! 

 

10.03.2020

Årsmelding 2019

Nå er årsmeldingen for 2019 ute, og denne gangen også i digitalt format.