Nyheter og tips

10.04.2017

Innmelding av dyr for nye medlemmer

Her er en guide til hvordan man melder inn dyr som nytt (eller reinnmeldt) medlem. Guiden tar for seg fremgangsmåte og hvilke valg man har underveis.