Forklaring til årsrapport m.m.

Har du spørsmål til rapportene du får fra Sauekontrollen? 

Fotograf : Animalia/Mina Klaseie

Som en hjelp til å tolke årsrapporten og nøkkeltallsanalyse slakt, har vi laget noen forklaringer som kan lastes ned her som pdf. Trenger du mer hjelp til å tolke rapportene, snakk gjerne med rådgiveren din i Sauekontrollen.

Forklaring til årsrapport (web)

Forklaring til nøkkeltallanalyse slakt (web)

Oversetting av fett- og slakteklasseverdier (web og årsmelding)