Fôring for meir råmjølk

Nok råmjølk til rett tid er avgjerande for dei nyfødde lamma si overlevingsevne. Denne artikkelen frå Sau og geit. nr. 1 2017 vil ta for seg nokre mekanismar og fôringsstrategiar gjennom drektigheita for å auke råmjølksproduksjonen til søya.


Publisert: 03.03.2017 Oppdatert: 05.02.2018