Avl for helse og velferd i egen besetning

Dyras arveanlegg har betydning både for helse, atferd og produksjon. Den jobben som gjøres i disse dager, gjennom utvalg av søyer, påsettlam og værer, er derfor et viktig grunnlag for god helse, produksjon og velferd i mange år framover.


Publisert: 21.11.2012 Oppdatert: 05.02.2018

Avl i saueholdet skjer både gjennom det organiserte avlsarbeidet i NSG, og gjennom valg av påsettdyr og værer til bruk i den enkelte besetning. Ved utvalg av dyr er det mange hensyn å ta. Avl for ønskede produksjonsegenskaper, som tilvekst og riktig lammetall, er selvfølgelig viktig. Samtidig må man passe på at man ikke velger ut dyr som, verken på kort eller lang sikt, fører til at uønskede egenskaper spres i besetningen eller, enda verre, i store deler av sauebestanden. Spredning av arvelige sjukdommer er et eksempel på dette, med innrullede øyelokk hos lam som den mest kjente arvelige tilstanden hos sau (bilde). Selv om dette ikke er en livstruende tilstand, så er det plagsomt for dyra og kan i verste fall medføre blindhet.

Hvilke egenskaper man bør ta mest hensyn til ved utvalg av avlsdyr vil variere fra besetning til besetning. Det vil blant annet avhenge av hvilke mål man har for drifta, for eksempel når det gjelder lammetall og avdrått, og hvor mange dyr man har å velge mellom. Helse og trivsel bør imidlertid alltid ligge i bunnen for de valgene man tar.