Andre sjukdommer under

Klauvspalte-hyperplasi

Klauvspaltehyperplasi kalles også limax eller interdigital hyperplasi


Publisert: 06.03.2017 Oppdatert: 08.03.2017

Etiologi

En klauvspaltehyperplasi er en vevsfold i overgangen mellom klauvhorn og hud. Folden sees som en eller to utvekst(er) som vokser ut i klauvspalten. Det er usikkert hvorfor dette oppstår, og hvorfor enkelte dyr viser tendens til å utvikle lidelsen. Lidelsen er antatt å ha en genetisk disposisjon, men arvelighet og raseforskjeller er ikke undersøkt i Norge. En ser også at interdigital dermatitt disponerer for klauvspaltehyperplasi.

Symptomer

Utvekst av en til to folder i klauvspalten. Foldene varierer i størrelse, og vil vokse med alderen. Problemer som følge av hyperplasier sees derfor mest hos eldre dyr. Skinnfoldene vil disponere for interdigital dermatitt som igjen kan gi halthet.

Diagnostikk

Diagnosen stilles på grunnlag av klinisk bilde.

Behandling

I mange tilfeller vil halthet opptre som følge av interdigital dermatitt. Behandlingen går derfor ofte ut på å behandle dermatitten ved hjelp av fotbad eller antibakteriell spray. En kan fjerne større folder ved et kirurgisk inngrep, men dette er sjelden aktuelt i praksis. Dyr med kroniske problemer som følge av klauvspaltehyperplasi bør utrangeres.

Forebygging

Forebygging av interdigital dermatitt vil kunne redusere risikoen. Det er mulig at lidelsen er arvelig, noe som gjør at en ikke anbefaler å bruke slike dyr i videre avl.

 

Kilde:

Winter A., (2010) Halthet hos sau. Tun Forlag, Oslo, Norge (oversatt utgave)