Andre sjukdommer under

Endokarditt


Publisert: 18.02.2016 Oppdatert: 08.03.2017

Etiologi

Endokarditt er en betennelse på hjerteklaffene. Dette gir påleiringer på klaffene og etterhvert redusert hjertefunksjon. Betennelsen skyldes at bakterier fra andre primære infeksjonsfokus spres med blodet og festes på hjerteklaffene. Rødsjukebakterien Erysipelothrix rhusiopathiae kan gi endokarditt i svinebesetninger og kan være årsak til leddbetennelse og evt. endokarditt også hos sau, men det er ikke like vanlig som hos svin. Andre primærfokus kan være betennelse i juret, ledd osv.

Symptomer

Sjukdommen gir uspesifikke symptomer som slapphet, avmagring og intermitterende feber. I alvorlige tilfeller kan dyret få symptomer på hjertesvikt med ødemer og væskeansamlinger i kroppen.

Diagnostikk

En vil få mistanke om endokarditt ut fra kliniske symptomer og evt. auskultasjon. Obduksjon vil gi en sikker diagnose.

Behandling

Da bakteriene ligger i store klumper på hjerteklaffene vil tilgjengeligheten for antibiotika være dårlig. Det finnes derfor ingen aktuell behandling for lidelsen. I tillegg innebærer lidelsen smerte for dyra. Kjøttet til et dyr med endokarditt kan ikke brukes til mat, og dyra bør avlives så snart er har stilt diagnosen endokarditt.

Forebygging

Besetninger med spesielle problemer med rødsjuke kan vaksinere flokken mot denne bakterien. Rødsjukevaksine til svin kan benyttes til sau. Ellers oppstår endokarditt sjeldent som en flokkdiagnose. Forebygging går derfor på generelle tiltak som god hygiene, generelle smitteforebyggende tiltak og tidlig og riktig oppfølging av sjuke dyr.

 

Andre sjukdommer under "Hjerte og blodet"