Antibakteriell behandling


Publisert: 10.03.2017 Oppdatert: 08.06.2017

Riktig og forsvarlig bruk av antibakterielle midler er viktig for dyras helse og velferd, for produksjon av trygg mat fri for medikamentrester, og for å forebygge utvikling av resistens mot antibakterielle midler.

Statens legemiddelverk har utarbeidet anbefalinger for bruk av antibakterielle midler til produksjonsdyr. Dette er generelle anbefalinger som er rådgivende for behandling av ulike tilstander. Behandlingen må imidlertid alltid tilpasses det aktuelle tilfellet.