Dyrevelferd ved beiteslipp

Dyrevelferd er et av de viktigste temaene i debatten om framtidens husdyrhold. Det viktigste er selvsagt hensynet til dyrene selv, men det er også et tema som folk flest er opptatt av – og har en mening om.


Publisert: 31.07.2018 Oppdatert: 31.07.2018

Sauebønders holdning til dyrevelferd påvirker saueholdets omdømme og vil derfor også kunne få betydning for forbruket av saue- og lammekjøtt.

NSG har utfordret sauerådgivere fra Helsetjenesten for sau i Animalia, Nortura, NSG og andre til å bidra til temabilaget "Dyrevelferd ved beiteslipp". Her finner du en samling med råd, praktiske tips og krav i regelverket for god velferd i beitesesongen.

Les mer om det her