Klauvsjukdommer og klauvstell hos sau

God klauvhelse er viktig for dyrevelferd og produksjon. I den nye utgaven av brosjyren Klauvsjukdommer og klauvstell hos sau kan du lese mer om dette.


Publisert: 14.12.2015 Oppdatert: 01.02.2024

Brosjyren tar blant annet for seg klauvens oppbygning og vekst, beskjæring og forebygging av klauvsjukdommer. Brosjyren kan lastes ned her.

Vil du lese mer om klauvstell og klauvsjukdommer anbefaler vi boka Halthet hos sau, skrevet av Agnes Winter, erfaren veterinær og sauehelsespesialist fra Storbritannia. Boka er oversatt til norsk og utgitt på Tun Forlag i 2010. Den kan bestilles i bokhandel.