Andre sjukdommer under

Medfødte misdannelser


Publisert: 06.03.2017 Oppdatert: 08.03.2017

Etiologi

De vanligste medfødte misdannelsene i hjertet hos lam er åpninger i skilleveggene mellom de ulike hjertekamrene, og forandringer i de store blodårene som går ut fra hjertet.

Symptomer

Symptomene vil være avhengig av hvor alvorlig misdannelsen er. Ved mindre alvorlige misdannelser ser en få eller ingen symptomer. Andre misdannelser vil gi nedsatt trivsel og tilvekst, lamma vil tåle håndtering dårlig og vil bli hengende etter når flokken er i bevegelse. Ved alvorlige medfødte misdannelser vil lamma dø kort tid etter fødsel.

Diagnostikk

Diagnosen stilles på grunnlag av kliniske funn eller ved obduksjon.

Behandling

Behandling er ikke aktuelt ved misdannelser i hjertet hos lam. De tilfellene som oppdages vil antakeligvis være de mest alvorlige, og avliving må da vurderes. Ved mindre alvorlige symptomer blir det en vurdering om det er velferdsmessig forsvarlig å la dyret gå fram til slakt, og om det er sannsynlig at dyret noen gang vil bli slaktemodent.

Forebygging

Medfødte misdannelser i hjerte er ikke en vanlig problemstilling på lam, men fra andre husdyrarter vet en at misdannelser i hjerte har en arvelig komponent. En bør derfor ta forhåndsregler ved bruk av dyr i nær slekt i videre avl.

 

Andre sjukdommer under "Hjerte og blodet"