Avliving av sau og geit på gården

Dyr med sjukdommer og skader som ikke kan eller skal behandles, skal avlives så fort som mulig slik at dyret slipper å lide. Avliving er også et alternativ når dyret ikke kan transporteres til slakteri. I denne brosjyren finner du informasjon om riktig avliving på gården og om vurdering av transportdyktighet. 


Publisert: 20.06.2016 Oppdatert: 01.02.2024