Andre sjukdommer under

Tilbakeholdt etterbyrd


Publisert: 06.03.2017 Oppdatert: 08.03.2017

Etiologi

Hos sau løsner etterbyrden normalt i løpet av få timer etter fødselen. Hvis det går mer enn seks timer etter avsluttet fødsel snakker man om tilbakeholdt etterbyrd.

Abort, fødselshjelp, sjukdom hos søya, skader i uterus samt hypokalsemi og hypomagnesemi øker risikoen for tilbakeholds etterbyrd.

Symptomer

Ved tilbakeholdt etterbyrd vil fosterhinnene henge ned fra kjønnsåpningen. Søya er som regel ikke påkjent. En må alltid forvisse seg om at den tilbakeholdte etterbyrden ikke skyldes at det er flere lam igjen. Den tilbakeholdte etterbyrden vil vanligvis løsne av seg selv etter to til ti dager.

Behandling

En tilbakeholdt etterbyrd utgjør en viss risiko for metritt, og bakterieoppvekst kan gi lukt og et uhygienisk miljø i fjøset.  En kan trekke forsiktig i fosterhinnene for å se om de løsner, men det skal ikke brukes makt for å fjerne fosterhinnene. Dersom en ikke får fjernet fosterhinnene skal en klippe vekk så mye som mulig for å unngå veke-effekt og økt fare for metritt. Med mindre det tilstøter komplikasjonen i form av sterk flytning eller feber trenger ikke en tilbakeholdt etterbyrd noen form for behandling.

Behandling med antibiotika iverksettes hvis allmenntilstanden blir dårlig. Dyr med tilbakeholdt etterbyrd bør oppstalles i binger med reint og rikelig strø.

Forebygging

God hygiene og forsiktighet ved fødselshjelp, samt riktig fôring for å forebygge mangel på kalsium og magnesium er viktig. Dersom årsaken til tilbakeholdt etterbyrd er kasting, må dette utredes nærmere.