Kopplamoppdrett

Kopplamoppdrett er aktuelt i dei alle fleste buskapar av eit visst omfang. Å klare å oppnå ei forteneste av kopplamproduksjonen og ivareta dyra si velferd kan vera vanskeleg. Dette fordi kopplamoppdrett kan vera prega av mykje sjukdom og låg tilvekst. Kvifor er det slik og kva kan ein gjera for å betre dette?


Publisert: 06.12.2012 Oppdatert: 05.02.2018

Les mer om kopplamoppdrett HER