Andre sjukdommer under

Nematodirus battus

Rundormen Nematodirus battus gir diare hos lam på vårbeite. Parasitten ble innført til Norge på 50-tallet og finnes i dag over hele landet. Parasitten kan også finnes på fjell- og utmarksbeite, særlig der hvor det har vært stor tetthet av lam tidlig i sesongen. I motsetning til eggene er ikke larvene av N. battus veldig robuste, og sol og tørt vær reduserer smitten i beitene utover sommeren.


Publisert: 30.04.2021 Oppdatert: 30.04.2021

Livssyklus

Den er spesiell ved at eggene må gjennomgå en kuldeperiode før de klekkes, dvs. at de må overvintre. I tillegg skjer klekkingen av alle de overvintrede eggene omtrent samtidig når døgnmiddeltemperaturen kommer over 10oC. Dette fører til at de fleste eggene som blir skilt ut i løpet av en beitesesong, overvintrer og klekker samtidig etterfølgende vår. Smitten bygger seg opp i beitet over flere år. Disse forholdene gjør at N. battus kan forårsake kraftige infeksjoner hos lam på vårbeite.

Symptomer

Symptomene er nedsatt matlyst, kraftig mørk diaré og dehydrering, nedsatt tilvekst og i alvorlige tilfeller dødelighet. Lam som får i seg mye smitte kan bli sjuke etter 11-12 dager, mens de første eggene i avføringsprøver ikke kan påvises før etter ca. 15 dager. N. battus gir mange av de samme symptomene som koksider, og kan derfor forveksles. Voksne sauer blir ikke sjuke av N. battus og lammene blir mer motstandsdyktige etter hvert som de blir eldre. Sjukdommen er derfor mest vanlig hos lam om våren og tidlig på sommeren.

Diagnostikk

N. battus-egg kan påvises i avføringsprøver. Prøvetaking er mest aktuelt ved sjukdom hos unge lam på vårbeite eller evt. på utmarksbeite. Les mer om diagnostikk her.

Forebygging

Les mer om forebygging av parasitter her.

Behandling

Det er ikke påvist resistens mot parasittmidler hos N. battus i Norge, og både ivermektiner og benzimidasoler har god effekt mot parasitten. Koksidiemidler virker ikke mot N. battus. Ved stort smittepress kan det være nødvendig å behandle lam to uker etter utslipp på vårbeite.