Sauehelsenett er et nettbasert oppslagsverk om helse og velferd hos sau.

Problemstillinger, diagnostikk og forebygging inneholder artikler om besetningsproblemer med  sjukdom. Årstid gir en oversikt over sjukdomsforebyggende tiltak gjennom året.

Der det er relevant er referanser oppgitt under de ulike artiklene. Ellers henviser vi til den generelle litteraturlista.