Nyheter og tips

20.11.2023

Godtgjørelse for ajourførte registreringer

Nortura Totalmarked gir godtgjørelse til smågris-produsenter som registrerer sine Ingris-data innen månedlige frister. Formålet med dette er å få bedre grunnlag for utarbeidelse av markedsprognoser for svinekjøtt. Godtgjørelsen dekkes av Nortura Totalmarked, og Norsvin står for selve utbetalingen. For året 2023 og 2024 øker satsen fra 1,5 kr til 2 kr per bedekning/inseminasjon. 

 

06.03.2023

Registrering av vaksiner i ny purkedel

I forbindelse med at det nå fremover blir lagt opp til automatisk kommunikasjon mellom Ingris og livdyrformidlingen til Nortura er det ekstra viktig at vaksiner blir registrert på individnivå før salg.

05.04.2022

Flere registreringer i ny drakt

Arbeidet med en stegvis modernisering av Ingris purkedel siger stadig fremover. Hovedfokus hittil har vært ny purkeoversikt og flest mulig nye registeringsbilder. På et tidspunkt vil de gamle bildene fjernes helt. Her får du en kort status for registreringer i ny versjon per april 2022.

04.10.2021

Innsynslogg

I tråd med tilpasning til gjeldende GDPR-regler finnes det nå en Innsynslogg i Ingris. 

23.06.2021

Mer og bedre helsedata

Fra 1.juni 2021 er det etablert tovegs datautveksling mellom Ingris og Dyrehelseportalen (DHP). Det betyr at helseopplysninger produsent registrerer i Ingris også går til DHP, og tilsvarende vil det veterinær registrerer i DHP overføres til Ingris. Denne løsningen skal sikre at Ingrismedlemmer bidrar med matkjedeinformasjon uten merarbeid.