Nyheter og tips

15.10.2020

Klimakalkulator for svin

Landbrukets Klimakalkulator er nå lansert for svin, mjølk og korn. Dette er verktøy som skal dokumentere hvor klimasmart norsk matproduksjon er og klimagasskuttene som landbruket skal ta fremover.

 

 

28.08.2020

Ingris Purkedel lanserer fôrmodul

Som et viktig ledd i arbeidet med den nye purkedelen er det nå lansert en første versjon av en fôrmodul. Her følger litt info om ulike måter å registrere fôrforbruk på, og om hvilke nøkkeltall man kan få for sine purker.  

Nyheten i Tilvekstdelen ved denne lanseringen er automatisk innlesing av fôrfaktura fra Landbrukets Dataflyt.

22.04.2020

Ingris Purkedel - et steg videre

Ingris purkedel er under omskriving og skal gradvis moderniseres. Tirsdag 28.april planlegger vi en ny lansering og her er en oversikt over hva du kan forvente å finne av nyheter og endringer.

12.02.2020

Frist årsoppgjør

Er du ferdig med Ingris-registreringene for 2019? Alle data for 2019 må registreres i Ingris innen 29. februar for at besetningen skal bli med i årsstatistikken. Ingris er viktig dokumentasjon for deg som svinebonde og svinenæringen som helhet.

06.11.2019

Startskuddet for nye Ingris Purke

Tirsdag 12.november lanseres starten på det som til slutt skal ende opp som en helt ny versjon av Ingris purkedel.