Brukerstøtte for Ingris flyttes til Animalia 1. januar 2023

1. januar 2023 flyttes brukerstøtten for Ingris fra Norsvin til Animalia.

For å kontakte oss, kan du sende en epost til brukerstotte@animalia.no eller ringe 906 23 317. Åpningstiden er 8-16 på alle hverdager.

Hvorfor gjør vi skiftet?

Kjøttbransjen ved Animalia har siden midten av 1990-tallet hatt ansvar for drift og utvikling av husdyrkontrollene Ingris, Storfekjøttkontrollen og Sauekontrollen. Animalia har også ansvar for registreringsverktøyene som brukes i dyrevelferdsprogrammene, slik som Helsegris, Helsefjørfe, Velferdsportal storfe og sau i tillegg til fagsystemer for veterinærer, seminteknikere og klassifisører. Å flytte brukerstøtten for Ingris til Animalia gjør det mulig å oppnå en mer kostnadseffektiv drift og dermed utnytte midlene til Ingris bedre.

Flyttingen av brukerstøtte til Animalia vil ikke endre tilgang til data fra Ingris til nasjonalt avlsarbeid. Norsvin og Animalia skal også fremover samarbeide om å videreutvikle Ingris og skape gode løsninger som støtter dere svineprodusenter i arbeidshverdagen. I samarbeid med Norsvin vil Animalia også i fremtiden legge vekt på å levere et produkt som ivaretar Ingris både som produksjonsstyringsverktøy for deg som produsent og Norsvins behov i avlsarbeidet.

Utvikling av Ingris fremover

Det pågår et prosjekt for å modernisere Ingris sin purkeapplikasjon. Vi har nå lansert alle registreringsbilder for sanntids datafangst tilpasset alle skjermstørrelser. Vi opplever at det fortsatt er behov for registrering av flere hendelser samtidig og vil derfor tilrettelegge for det. Her er en liste over vesentlige nyheter som kommer i 2022 og 2023:

  • Purkeoversikt og Smågrisoversikt kompletteres og forbedres
  • Registreringer på merka smågris lanseres også i ett skjermbilde
  • Registrering av grising og avvenning lanseres også i ett skjermbilde
  • Eksisterende rapporter flyttes over til ny purkeapplikasjon
  • Brukervalg, innstillinger m.m. flyttes til ny purkeapplikasjon
  • Framside/dashboard med nøkkeltall, varslinger m.m. utvikles

Brukerundersøkelse om Ingris og RFID

I forbindelse med tilrettelegging for bruk av elektroniske øremerker (RFID) ved registrering i Ingris, må vi kartlegge hvilke øremerker og hvilket utstyr som er i bruk. Vi benytter samtidig anledningen til å spørre deg om behov for andre Ingris-tilpassinger (offline-støtte, QR-kode m.m.). Vi håper du har fem minutter til overs for å gi oss dine tilbakemeldinger. Takk for hjelpen! Du finner brukerundersøkelsen her.