Ny paringskode

Det kommer nå på plass en ny paringskode i Sauekontrollen som er klar til paringsregistrering 2020.

Fotograf : Animalia/Mina Klaseie

Den nye paringskoden heter 10 Omløp - ikke para. Den skal brukes der det registreres at søya kommer i omløp (ny brunst etter inseminering/paring), men man velger av ulike årsaker å ikke pare søya. Det kan f.eks. være at man ikke ønsker unødig lang lammingsperiode hvis omløpet kommer seint i eller etter paringssesongen.

Den nye paringskoden krever at søyer allerede har en paring siste 31 dager. Paringskoden teller som omløp, men utover det oppfører den seg ganske likt som de tre andre "ikke para" kodene. Dyr registrert med koden kommer da f.eks. ikke med i Manglende lamminger osv. 

Status per 09/11/2020: koden er klar til bruk i appen og web. Mangler tilpasning av tre rapporter i web: Paringer i ring, Middeltall og Noteringsliste vår.