Nyhet! Dagbok i Sauekontrollen

Sauekontrollen har nå fått en dagbokfunksjon.

Dagboka ligger nede til høyre på oppslagstavla. Der viser den dagens hendelser dersom det finnes noen registreringer på dagens dato. Videre kan man gå inn å legge inn notater både bakover og fremover i tid. Dagbokregistreringene består av dato og overskrift (obligatorisk), men man kan også legge inn mer utfyllende informasjon i et stort tekstfelt dersom ønskelig. Hvordan du ønsker å bruke den er opp til deg.

Nytt 29/04/19:
Dagbokfunksjonen finnes nå også på appen, og dagbok på web og app snakker sammen. Dine gamle appnotater som tidligere lå kun lokalt på appen finner du nå under 01/01/19 "Gamle appnotater".
Vi håper dette kan bli et egnet verktøy for feks formidling av beskjeder til neste mann som går på vakt i lamming. Hvilke søyer skal vakta følge ekstra med på osv.?

Mulighetene er mange og du står fritt til å bruke dagboka som du vil. Vi har noen ideer til utvidet funksjonalitet av dagboka, men dersom du har innspill til forbedringer må du gjerne sende det til oss på brukerstotte@animalia.no