Utrangeringsårsak - verdifull registrering

For å kunne avle på en frisk og holdbar sau er det viktig at vi registrerer utrangeringsårsak på søyer.

Fotograf : Animalia/Grethe Ringdal

For å lette registreringen av utrangeringsårsak på slakta søyer finnes det en hurtiglink under Manglende opplysninger på Oppslagstavla.Ved å følge linken får du opp ei liste over hvilke dyr som mangler utrangeringsårsak. Problemet er gjerne at manns minne er litt for kort enkelte ganger og det kan være vanskelig å ha gode notater eller huske hvorfor søya blei slaktet. Det kan derfor være lurt å legge seg til vanen at man registrerer dette som et notat på søyas individkort mens hun fortsatt lever. Husk at notat kan registreres både fra app og web.

Når du skal registrere utrangeringsårsak følger du linken fra Oppslagstavla. Høyreklikk på søyas nummer og trykk åpne linken i ny fane. Da vil en ny fane med individkortet åpne seg på toppen av skjermen. Gå til notatet, les utrangeringsårsaken og lukk fanen når du er ferdig. Velg rett utrangingsårsak i lista og lagre. Har du utrangingsårsaker du mener savnes i lista? Send forslaget til brukerstotte@animalia.no